اخبار و مقالات | شاسی ساز ايران

اخبار و مقالات

شاسی ها در خودرو

شاسی ها در خودرو

اطلاعات در موردشاسی ها ی خودرو شاسی ها خودرو به طور کلی خودرو از سه قسمت اصلی تشکیل شده که عبارتند از -1 بدنه -2 موتور -3 شاسی تعریف : شاسی در اصل یک چهار ضلعی است و از فولاد سخت به شکل...

شاسی ها در خودرو
تقدیرنامه سه ستاره تعالی

تقدیرنامه سه ستاره تعالی

شرکت شاسی ساز ایران نسبت به حرکت در مسیر تعالی اقدام نموده و برای دستیابی به تقدیرنامه سه ستاره تعالی منابع انسانی در سال 1394 برنامه ریزی نموده و هم اکنون نسبت به اجرایی نمودن این پروژه اقدام...

تقدیرنامه سه ستاره تعالی